SDG

Praca

Aktualnie rekrutujemy

SALES MANAGER konceptów gastronomiczno-rozrywkowych 
Rekrutujemy kadrę kierowniczą do ambitnych projektów rozrywkowo-gastronomicznych na Wyspie Spichrzów w Gdańsku.
Poszukujemy osoby wielozadaniowej, zorganizowanej i ambitnej na stanowisko SALES MANAGERA do naszych projektów, głównie przestrzeni eventowej SASSY.

OBOWIĄZKI 

Sprzedażowe 
- opracowywanie baz danych celem bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi zamawiającymi imprezy
- budowanie relacji biznesowych lokalnych i ogólnopolskich
- udział w opracowywaniu pakietów i ofert sprzedażowych
- udział w procesie tworzenia strategii handlowej projektu
koordynacja prac związanych z budowaniem zespołu firm współpracujących (agencje, artyści, podwykonawcy) 
aktywne poszukiwanie firm / podmiotów chętnych na organizację imprez / eventów / wydarzeń
kreatywne tworzenie nowych płaszczyzn prezentacji lokalu

Reprezentacyjne:
reprezentacja projektu wobec Partnerów Biznesowych / Sponsorów 
osobisty nadzór nad funkcjonowaniem projektu poprzez obecność i realizację zadań w ciągu organizowanych wydarzeń

OCZEKIWANIA:
dyspozycyjność
aparycja i prezencja biznesowa
dyscyplina i umiejętność wyznaczania i realizacji zadań z obszaru sprzedaży
- udokumentowane 
doświadczenie na podobnym stanowisku 
znajomość lokalnego rynku eventowego / kontakty branżowe
umiejętność pracy w zespole 
umiejętności handlowe i interpersonalne
motywacja i ambicje zawodowe
możliwe do weryfikacji referencje 
znajomość języków obcych - min. angielski w stopniu zaawansowanym
znajomość środowiska eventowego / doświadczenie w realizacjach imprez gastronomicznych 
- prawo jazdy kat. B

WARUNKI ZATRUDNIENIA:
praca w niezwykle prestiżowym i ciekawym programowo projekcie
atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy
praca biurowa / u klientów / w terenie
kontrakt managerski 
system szkoleń doskonalących

Aplikuj

MANAGER Operacyjny SASSY
Rekrutujemy kadrę kierowniczą do ambitnego projektu rozrywkowo-gastronomicznego na Wyspie Spichrzów w Gdańsku.
Poszukujemy osoby wielozadaniowej, zorganizowanej i ambitnej na stanowisko MANAGERA Operacyjnego SASSY.

OBOWIĄZKI

Operacyjne:
-
przygotowanie lokalu do wydarzeń wedle standaryzacji i procedur SASSY
- bieżąca kontrola realizacji imprezy / eventu pod względem serwisowym / technicznym / logistycznym / programowym we współpracy z kadrą SASSY
- zarządzenie zasobami ludzkimi pod kątem utrzymania obiektu w prawidłowym stanie technicznym oraz czystości podczas trwania wydarzeń
- kontrola realizacji oraz asysta osobom zaangażowanym w realizacje imprez (firmy zewnętrzne, artyści, agencje etc.
- zarządzanie bieżącymi kwestiami pracowniczymi [staff kelnerski] / delegacja zadań
- zarządzanie bieżącymi kwestiami serwisowymi - kontrola sekcji
- zarządzanie bieżącymi kwestiami związanymi z selekcją oraz ochroną lokalu
- pozostawanie do nieustannej dyspozycji gości / rozwiązywanie ich problemów
- rozliczanie obrotu z działalności po zakończonej zmianie / przygotowanie zestawienia / zabezpieczenie gotówki i raportów
- tworzenie raportów z bieżącego funkcjonowania obiektu dla dyrekcji

Gastro:
-
nadzór nad serwisem cateringów dla gości klubowych podczas imprez
- kontrola zwrotu urządzeń / naczyń / sprzętów do obsługi gastronomicznej 

Apartamenty:
-
nadzór nad gośćmi i serwisem w apartamentach przynależnych do klubu

Eventowe:
- realizacja MEMO przygotowanego przed eventem według wytycznych
- rozliczanie i wypłaty gotówkowe podwykonawcom 
- współkoordynacja realizacji imprez

Reprezentacyjne:
- reprezentacja projektu i dyrekcji wobec Partnerów Biznesowych / Sponsorów w przypadku nieobecności osób dedykowanych
- osobisty nadzór nad funkcjonowaniem projektu poprzez obecność realizacje zadań w ciągu nocnej zmiany

OCZEKIWANIA:
- dyspozycyjność (godziny popołudniowe / weekendy)
- doświadczenie na podobnym stanowisku 
- umiejętność pracy w zespole 
- umiejętności zarządcze - lider
- motywacja i ambicje zawodowe
- możliwe do weryfikacji referencje
- znajomość języków obcych - min. angielski w stopniu zaawansowanym
- książeczka zdrowia

WARUNKI ZATRUDNIENIA:
- praca w niezwykle prestiżowym i ciekawym programowo projekcie
- atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy
- praca w systemie zmianowym - głównie wieczorami
- kontrakt managerski 
- system szkoleń doskonalących
- telefon służbowy

Aplikuj

Rekrutujemy kadrę kierowniczą do ambitnych projektów rozrywkowo-gastronomicznych na Wyspie Spichrzów w Gdańsku. Poszukujemy osoby wielozadaniowej, zorganizowanej i ambitnej na stanowisko PR MANAGERA projektów SDG Ventures - Słonego Spichlerza, konceptu SASSY i bistro GWAR

ZAKRES PRAC:
- wieloaspektowe budowanie relacji z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi
- kreowanie i koordynowanie kampanii medialnych
- tworzenie i zarządzanie budżetem medialnym
- redakcja informacji prasowych oraz pozostałych materiałów informacyjnych i promocyjnych
- organizacja spotkań medialnych / konferencji prasowych
- aktywne współtworzenie wizerunku projektów
- monitoring mediów / tworzenie raportów medialnych
- tworzenie wydarzeń promocyjnych
- budowanie i aktualizacja strategii medialnej

- wieloletnie doświadczenie na podobnym stanowisku 
- pogłębiona wiedza z zakresu gastronomii, kultury, rozrywki, lifestajlu
- dysponowanie aktualną bazą danych mediów 
- wypracowane, trwałe relacje z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi
- umiejętność pracy w zespole 
- motywacja i ambicje zawodowe
- możliwe do weryfikacji referencje
- znajomość języków obcych - min. angielski w stopniu zaawansowanym
- samodzielność i incjatywa
- poszukiwanie niestandardowych rozwiązań

- praca w prestiżowych i ciekawych programowo projektach o profilu co najmniej ogólnopolskim
- atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy
- kontrakt managerski 
- możliwość pracy zdalnej
- komputer + smartfon
- szkolenia

Aplikuj